Formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresát:

Autospritz s.r.o.

Pionierska 24

080 05 Prešov


Oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej v rámci internetového obchodu spoločnosti Autospritz s.r.o.. Zároveň sa zaväzujem vrátiť tovar na vlastné náklady a zodpovednosť 

do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v pôvodnom neporušenom stave a obale, kompletný vrátane všetkého príslušenstva a s použitím zásielkovej služby podľa vlastného výberu.

Dátum objednania: ...................................................................

Číslo objednávky: .......................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: .................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa:..........................................................................................................................................

Číslo účtu spotrebiteľa na vrátenie platby:...............................................................................................

Dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy (nepovinné):.............................................................................

Podpis spotrebiteľa: ………………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………….............

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(iba ak sa tento formulár zasiela v listinnej podobe)


Dátum: ...................................................................... ​Podpis: .................................................................